Arbetsprov
Välj ett av nedan arbetsprover som du gör på max en A4-sida. Arbetsprovet skickar du in med en motivering till varför du ska tilldelas stipendiet (max en halv A4-sida). Skicka in ditt arbetsprov och din motivering till WFTsverige@warnermusic.com senast den 30 mars 2020.
- Skapa en animerad lyric-video för valfri Warnerartist (Videon ska vara max 1.5 min lång och du får skapa den helt utifrån egna grafiska visioner och känsla).
- Skapa ett kampanjkoncept för hur du kan bygga en artists sociala kanaler (Konceptet kan fokusera på en singelrelease, en konsert, en albumrelease eller liknande).
- Skapa ett engagerande musikrelaterat Youtube-koncept riktat till en specifik målgrupp där du motiverar innehållet, idén och varför du tror att utvald målgrupp skulle uppskatta konceptet.
- Välj ut en av våra svenska artister och skapa en grafisk branding kring artisten (Logotyp, mood board, känsla, profilering).